Mentor

Professioneel Mentorschap


‘Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger en (niet-vermogens)rechterlijke belangenbehartiger voor een volwassene, die niet goed (meer) voor zichzelf kan opkomen’.

Ik neem, als mentor, (zo veel mogelijk) samen met de cliënt de beslissingen aangaande de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding en gaat daarbij uit van de levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en culturele achtergrond van de cliënt. Dit zijn beslissingen op het persoonlijke vlak.

Dat betekent dat ik de cliënt goed moet leren kennen zodat ik deze zo goed mogelijk kan vertegenwoordigen en de belangen op juiste wijze kan behartigen. Ik zie op professionele wijze toe op uw zorg en welzijn.

Let op: ik bied geen directe hulp of begeleiding maar kan daar natuurlijk vanuit mijn regiefunctie wel bij betrokken worden.


Wat houdt mentor wettelijk in, zie; https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Mentorschap

Contact

Bart van 't Veer
Postbus 89
9100 AB Dokkum
Tel. 0519 220 131
Bart@triple-support.nl

Bereikbaar voor cliënten op maandag t/m donderdag van 9:00  – 11:45 uur

Aangesloten bij: