Bewindvoering

Wanneer je ten gevolge van je lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat bent om je financiële zaken behoorlijk te regelen, kan de kantonrechter bewind instellen over je goederen.
Zo’n bewind kan door jezelf of naaste familieleden worden aangevraagd. Het verzoekschrift moet bij de kantonrechter worden ingediend. De kantonrechter wijst mij dan aan zodat ik je financiële belangen kan
behartigen. Je mag dan zelf niet meer beslissen over goederen die onder bewind staan. Op deze manier wordt je vermogen beschermd.
 

Contact

Bart van 't Veer
Postbus 89
9100 AB Dokkum
Tel. 0519 220 131
Bart@triple-support.nl

Bereikbaar voor cliënten op maandag t/m donderdag van 9:00  – 11:45 uur

Aangesloten bij: